REGULAMIN

REGULAMIN PLEBISCYTU LEONY 2019

1. Do nagrody LEONY 2019 kandydują aktorzy, którzy występują w spektaklach repertuarowych z sezonu 2018/19.
2. Właściwy kupon opatrzony jest pieczątką Lubuskiego Teatru.
3. Kupon należy umieścić w urnie, która znajduje się przy kasie biletowej LT
lub przesłać go na adres: Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra z dopiskiem na kopercie: LEONY 2019.
4. W losowaniu nagrody publiczności biorą udział kupony wypełnione prawidłowo i dostarczone do 10 czerwca 2019 r.
5. Na kuponie należy wyraźnie wpisać swoje imię, nazwisko, e-mail oraz numer telefonu.
6. Na kuponie znajduje się oświadczenie o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Posłużą nam one wyłącznie w celach związanych z wzięciem udziału w plebiscycie LEONY 2019: losowanie nagród
(w tym zaproszeń na spektakle Lubuskiego Teatru).
7. Na kuponie znajduje się również oświadczenie o dobrowolnym wyrażeniu zgody
na wysyłanie informacji o odbywających się spektaklach oraz działaniach promocyjnych organizowanych przez Lubuski Teatr.

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuski Teatr moich danych osobowych zawartych na kuponie, w celach związanych z losowaniem nagród w ramach plebiscytu LEONY 2019 (w tym zaproszeń na spektakle Lubuskiego Teatru).

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuski Teatr moich danych osobowych zawartych na kuponie, w celach związanych z wysyłaniem informacji o odbywających się spektaklach oraz działaniach promocyjnych organizowanych przez Lubuski Teatr. Zgoda obowiązuje do czasu odwołania.

KONTAKT